Povinné informace


Povinné veřejné informace dle Zákona o obchodních korporacích

Představenstvo společnosti IZOMA a.s. svolává řádnou VALNOU HROMADU, která se bude konat 30. 6. 2014 v 9.00 hodin v sídle společnosti

Soubory ke stažení